MY SCM English

通知公告

通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

网络与信息安全学院2022暑假值班安排表

来源: 发布:2022-07-11  阅读量:


 

 

 

 

 

 

 

网络与信息安全学院2022暑假值班安排表

值班日期

值班地点

值班人

联系电话

带班领导

备注

电话(办)

712

行政辅楼217B

赵宏伟

81891730

张美茹

 

713

行政辅楼217B

赵宏伟

81891730

张美茹

 

714

行政辅楼217B

赵宏伟

81891730

张美茹

 

715

行政辅楼217B

赵宏伟

81891730

张美茹

 

716

行政辅楼219A

赵秀臣

81891223

张美茹

 

717

行政辅楼219A

赵秀臣

81891223

杨超

 

718

行政辅楼219A

赵秀臣

81891223

杨超

 

719

行政辅楼219A

赵秀臣

81891223

杨超

 

720

行政辅楼217B

杜小刚

81891730

杨超

 

721

行政辅楼217B

杜小刚

81891730

李晖

 

722

行政辅楼217B

杜小刚

81891730

李晖

 

723

行政辅楼217B

杜小刚

81891730

李晖

 

724

行政辅楼213B

李国宏

81891873

李晖

 

725

行政辅楼213B

李国宏

81891873

李晖

 

726

行政辅楼213B

李国宏

81891873

鞠波

 

727

行政辅楼213B

李国宏

81891873

鞠波

 

728

行政辅楼217B

耿朋

81891730

鞠波

 

729

行政辅楼217B

耿朋

81891730

鞠波

 

730

行政辅楼217B

耿朋

81891730

鞠波

 

731

行政辅楼217B

耿朋

81891730

豆谊博

 

81

行政辅楼216B

张蕾

81891650

豆谊博

 

82

行政辅楼216B

张蕾

81891650

豆谊博

 

83

行政辅楼216B

张蕾

81891650

豆谊博

 

84

行政辅楼216B

张蕾

81891650

豆谊博

 

85

行政辅楼219A

何良

81891223

李兴华

 

86

行政辅楼219A

何良

81891223

李兴华

 

87

行政辅楼219A

何良

81891223

李兴华

 

88

行政辅楼219A

何良

81891223

李兴华

 

89

行政辅楼216B

陈强

81891650

李兴华

 

810

行政辅楼216B

陈强

81891650

杨寒

 

811

行政辅楼216B

陈强

81891650

杨寒

 

812

行政辅楼216B

陈强

81891650

杨寒

 

813

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

杨寒

 

814

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

杨寒

 

815

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

陈晓峰

 

816

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

陈晓峰

 

817

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

陈晓峰

 

818

行政辅楼219A

何诗洋

81891223

陈晓峰

 

819

行政辅楼219A

成诺

81891223

陈晓峰

 

820

行政辅楼219A

成诺

81891223

胡瑞敏

 

821

行政辅楼216B

安瑞凡

81891730

胡瑞敏

 

822

行政辅楼216B

安瑞凡

81891730

胡瑞敏

 

823

行政辅楼216B

安瑞凡

81891730

胡瑞敏

 

824

行政辅楼216B

安瑞凡

81891730

胡瑞敏

 

  注意事项:

1.值班时间要求24小时联系畅通,值班地点办公时间:上午8:3011:30,下午:14:3017:30

 

2.值班人员须严格值班制度,坚守岗位,做好安全防范工作。

3. 值班时间包含周六、周日,须安排人员值班。